Junior's Individual
少年个人赛

Round 1
Sun Chang Ching (tp)
Wong Chen Wei (em)
Yeow Thean Jern (wm)
Nguyen Dai Thang (vn)
Wang TainYi (cn)
Chan Chio Weng (mo)
Wong Ho Cheung (hk)
Cai Hong Da (ph)

Round 2
Wong Chen Wei (em)
Wong Ho Cheung (hk)
Nguyen Dai Thang (vn)
Sun Chang Ching (tp)
Cai Hong Da (ph)
Moy Ting Jack (sg)
Chan Chio Weng (mo)
Yeow Thean Jern (wm)

Round 3
Yeow Thean Jern (wm)
Wang TianYi (cn)
Wong Ho Cheung (hk)
Nguyen Dai Thang (vn)
Sun Chang Ching (tp)
Chan Chio Weng (mo)
Moy Ting Jack (sg)
Wong Chen Wei (em)

Round 4
Wang TainYi (cn)
Sun Chang Ching (tp)
Nguyen Dai Thang (vn)
Moy ting Jack (sg)
Wong Chen Wei (em)
Cai Hong Da (ph)
Chan Chio Weng (mo)
Wong Ho Cheung (hk)

Round 5
Wong Ho Cheung (hk)
Wang TianYi (cn)
Cai Hong Da (ph)
Nguyen Dai Thang (vn)
Moy Ting Jack (sg)
Chan Chio Weng (mo)
Sun Chang Ching (tp)
Yeow Thean Jern (wm)

Round 6
Yeow Thean Jern (wm)
Wong Ho Cheung (hk)
Nguyen Dai Thang (vn)
Wong Chen Wei (em)
Wang TainYi (cn)
Moy Ting Jack (sg)
Chan Chio Weng (mo)
Cai Hong Da (ph)

Round 7
Cai Hong Da (ph)
Wang TianYi (cn)
Wong Ho Cheung (hk)
Sun Chang Ching (tp)
Wong Chen Wei (em)
Chan Chio Weng (mo)
Moy Ting Jack (sg)
Yeow Thean Jern (wm)

Round 8
Chan Chio Weng (mo)
Nguyen Dai Thang (vn)
Sun Chang Ching (tp)
Moy Ting Jack (sg)
Yeow Thean Jern (wm)
Cai Hong Da (ph)
Wang TainYi (cn)
Wong Chen Wei (em)

Round 9
Cai Hong Da (ph)
Sun Chang Ching (tp)
Wong Chen Wei (em)
Yeow Thean Jern (wm)
Moy Ting Jack (sg)
Wong Ho Cheung (hk)
Nguyen Dai Thang (vn)
Wang TianYi (cn)

[Return] [回返]